Datum:

Šta predstavlja EU Eco Label oznaka?

 

 

EU Ecolabel je oznaka koja se dodeljuje proizvodima i uslugama koje zadovoljavaju visoke standarde zaštite životne sredine kroz sve faze njihovog ciklusa proizvodnje i potrošnje, počevši od dobijanja primarne sirovine, do proizvodnje, distribucije pa sve do odlaganja na otpad.

EU Ecolabel promoviše “cirkularnu ekonomiju” tako što podstiče proizvođače da prave manje otpada i CO2 tokom procesa proizvodnje. Ukratko rečeno: EU Ecolabel kriterijum podstiče kompanije da razvijaju proizvode koji su dugotrajni, laki za popravku i imaju mogućnost reciklaže.

EU Ecolabel kriterijum utvrđuje stroge i jasne smernice za kompanije koje žele da smanje svoj negativni uticaj na spoljašnju sredinu. Takođe, on garantuje za efikasnost akcija koje se sprovode pod ovom oznakom i obezbeđuje potrebnu kontrolu. Iz tih razloga, mnoge kompanije se okreću ovom kriterijumu kao vodiču za proizvodnju prorizvoda koje bi bili u skladu sa ciljevima održavanja spoljašnje sredine.

Ubrusima, toalet-papirima i salvetama koje su napravljeni metodom reciklaže, nisu dodavani nikakvi izbeljivači i dopunske hemikalije, a zbog načina proizvodnje otporniji su i kvalitetniji. Ovi proizvodi imaju veću gustinu vlakana i kao takvi se tokom upotrebe ne cepaju niti raslojavaju.

Na ovaj način i izborom ovih proizvoda, čuvate okolinu i štedite novac.

Pogledajte spisak svih proizvoda koje imamo u ponudi, a koji imaju EU Eco Label oznaku.


 

Datum:

Kako pravilno oprati ruke?

Postupak higijenskog pranja ruku

  • skinite prstenje i ostali nakit
  • ruke pokvasite tečnom, po mogućnosti toplom vodom
  • ruke nasapunajte (bolje je koristiti tečni sapun, ali ako koristite običan, pripazite da je na podlozi sa koje se voda može ocediti); dobro istrljajte celokupnu površinu ruku: dlanove, nadlanice, površine kože između prstiju, područje ispod noktiju, kožu zapešća, sve u trajanju 30 sekundi.
  • isperite celokupnu površinu kože ruku (šake i zapešće) pod tečnom (toplom) vodom
  • osušite – obrišite ruke. Ako koristite pamučni peškir, isti treba da služi samo za brisanje ruku i često se mora menjati, a ne sme ga koristiti druga osoba. Ako perete ruke u javnom toaletu (u restoranu, kafiću, prodavnici i sl.), ruke osušite papirnim ubrusom, slavinu zatvorite papirnim ubrusom, izbegavajući kontakt oprane kože ruku sa slavinom. Upotrebljeni papirni ubrus bacite u kantu. U takvim toaletima ruke se mogu, umesto brisanja papirnim peškirom, osušiti na aparatu s toplim vazduhom. Pri izlasku iz toaleta, izbegavajte rukama da dodirujete okolne površine.

kako-ispravno-prati-ruke-eco-made-beograd

Higijenska dezinfekcija ruku

Za tu svrhu na tržištu postoji više proizvoda koji sadrže jedan ili više dezinficijensa na bazi etil alkohola ili isopropranola. Ova sredstva upotrebljavaju se nakon standardnog pranja ruku u svrhu antisepse, naročito u bolničkim uslovima te se tako u dodatnoj meri nakon običnog, redovnog pranja ruku, smanjuje broj mikroorganizama tzv. tranzitorne flore na minimum.

Primenjuju se nakon pranja ruku sapunom i vodom, utrljavaju se u kožu ruku prema uputstvima proizvođača, a najčešće je to oko 30 sekundi, sve dok se koža ne osuši.

Dezinfekciona sredstva treba birati pažljivo, vodeći pri tom računa o njihovim aktivnim sastojcima i karakteristikama, a treba ih upotrebljavati samo kada želimo da postignemo produbljenu antimikrobnu aktivnost na rukama, ili kada nemamo vode u blizini.

Kada sapun i voda nisu dostupni, ruke se mogu oprati preparatima koji sadrže dezinficijense. Na tržištu postoje u nekoliko oblika: gel za dezinfekciju i suvo pranje ruku ili kao vlažne maramice ili peškiri. Korisni su medicinskom osoblju (npr. rad na terenu, kućne posete i sl.), ali i u svakodnevnom životu (npr. na putu, na izletu, u parku, na uluci, nakon poseta bolnici, nakon vožnje autobusom ili tramvajem) kada nema vode u blizini.

Ipak, ta sredstva nisu delotvorna kad su ruke veoma kontaminirane prljavštinom, krvlju ili drugim organskim materijalom. Osim toga, ova sredstva mogu previše da isuše kožu, a nekim osobama su mirisi koje sadrže iritirajući.


Izvor: stetoskop.info/autor: Dr Tatjana Nemeth Blažić

Datum:

Šta je HACCP standard i kako se on primenjuje?

ŠTA JE HACCP ?

HACCP standard predstavlja sistemski pristup identifikaciji, evoluciji i kontroli rizika koji se odnose na bezbednost hrane.
Kontrola štetočina primenom HACCP standarda ima za cilj eliminaciju insekata i glodara kao potencijalnih zagađivača namirnica, pri čemu se izbegavaju intervencije hemijskim sredstvima, a favorizuju preventivne i ekološki prihvatljive mere. U poslednje vreme primena ovog standarda sve više nalazi mesto u našoj prehrambenoj industriji.

OSNOVNI PRINCIPI HACCP:

1. Analiza opasnosti i određivanja ciljnih vrsta,
2. Određivanje kritičnih kontrolnih tačaka,
3. Uvođenje preventivnih mera,
4. Uvođenje sistema praćenja (monitoringa),
5. Uvođenje korektivnih mera,
6. Utvrđivanje procedure za verifikaciju ispravnosti sistema,
7. Dokumenovanje i čuvanje podataka o svim sprovedenim merama.

ANALIZA OPASNOSTI I ODREĐIVANJE CILJNIH VRSTA

Proizvodni pogon i postrojenja u prehrambenoj industriji, posebno su povoljna mesta za razvoj insekata i glodara, zbog hrane koju tamo mogu naći, zatim pogodne temperature i vlažnosti. Procenu opasnosti od štetnog uticaja insekata i glodara vrši stručna ekipa pregledom svih objekata i površina.

Osnovni uzorci opasnosti širenja glodara i insekata su:

– aktivno naseljivanje iz spoljašne sredine u objekte u neposrednoj blizini,
– kroz prozorska okna koja nemaju mrežicu,
– iz odvodnih kanala kroz oštećene zaštitne rešetke i sifone,
– kroz komunikacije objekata sa spoljnom sredinom (prostor oko toplovoda, spoljašni otvor i sl. ),
– neadekvatno odložen otpad,
– povoljna temperatura i vlaga na pojedinim mestima,
– pasivno naseljavanje štetočina putem žitarica prilikom prijema i ambalažom.

Ciljne vrste, utvrđujemo na osnovu iskustva, pregleda objekata i površina.

ODREĐIVANJE KRITIČNIH KONTROLNIH TAČAKA

Određivanje kritičnih kontrolnih tačaka, u principu je nastavak analize opasnosti.
Prepoznavanje i markiranje kritičnih tačaka neće biti problem ukoliko je objektivno izvršena procena opasnosti i ako je uspostavljena saradnja između odgovornih lica proizvodnje i izvođača radova.

Kritične tačke za glodare su:

– površine u krugu fabrike,
– kanalizacioni i toplovodni sistemi,
– zone u neposrednoj blizini neuređenih terena,
– mesta odlaganja otpada,
– pripreme proizvoda,
– skladište gotovih proizvoda,
– restorani za ishranu radnika,
– sva skrivena mesta gde ima otpadaka hrane.
Kritične tačke za insekte su:

– prostor za odlaganje otpada,
– sva mesta u proizvodnji gde je visoka vlaga i toplata,
– skladišni prostor za smeštaj žitarica,
– pogon za proizvodnju.

UVOĐENJE PREVENTIVNIH MERA

Na osnovu procene rizika i utvrđivanja kritičnih tačaka, preduzimaju se preventivne mere u cilju sprečavanja naseljavanja štetočina u pogone i izbegavanja intervencija hemijskim sredstvima.

Osnovne preventivne mere su:

– postavljanje mrežica na prozore i vrata,
– dihtovanje prozora i vrata,
– zatvaranje svih otvora koji vode u zgradu i iza zgrade,
– zatvaranje kanalizacionih šahtova,
– poboljšanje sanitarno – higijenskih uslova,
– pravilno odlaganje otpada,
– u skladištima sirovina pre unošenja proizvoda izvršiti detaljno mehaničko čišćenje,
– prilikom primanja robe, uzorkovanjem kontrolisati prisustvo štetočine i vlage,
– tokom čuvanja vršiti prozračivaje i čišćenje proizvoda eleviranjem,
– uzimati uzorke i postavljati feromonske klopke i tako pratiti pojavu štetočina.

UVOĐENJE SISTEMA ZA PRAĆENJE (MONITORING)

Monitoring podrazumeva praćenje svih pojava i promena vezanih za ciljne vrste insekata i glodara u

UVOĐENJE KOREKTIVNIH MERA

Ukoliko se kontrolom utvrdi neusaglašenost, pristupa se korektivnim merama koje podrazumevaju, eventualne promene preparata, mesto postavljanja klopki, učestvovanje kontrole i sl.

UVOĐENJE PROCEDURE ZA VERIFIKACIJU ISPRAVNOSTI POSTUPKA

Nakon sprovedenih korektivnim mera i sprovedene kontrole, vrši se verifikacija postupka od strane odgovornog lica u proizvodnji i izvođača.

ZAKLJUČAK

Kvalitetno sproveden plan kontrole štetočina prema standardima HACCP-a, omogućava ograničenu upotrebu hemijskih sredstava, unošenje neznatnih količina štetnih materija, lako i pravovremeno suzbijanje štetočina, jednostavnu dokumentaciju i dobre učinke suzbijanja insekata i glodara.

Krajni korisnik realizacije ovog programa je blizu svog cilja, a to je proizvod visokog kvaliteta prema kriterijumima Svetske zdravstvene organizacije.

 

Datum:

75% ispitanika koristi…

papirni ubrusi

“Prilikom nedavnog anketiranja ispitali smo više od 3.500 ljudi i pitali ih koja je najbolja metoda za sušenje ruku u javnim toaletima – papirni ubrusi ili sušači ruku na topli vazduh? Od pisanja ovog članka, 75% ispitanika glasalo je za papirne ubruse, a dobili smo stotine komentara u vezi sa prednostima i manama svakog metoda.” – napisao je na svom blogu Patrik Bošel, marketing direktor kompanije Deb Group, specijalizovane za higijenu i negu ruku.

Postoje nebrojene studije na ovu temu i čini se da svi imaju mišljenje. Studije, međutim, sve teže govore istu stvar. Sa higijenskog stanovišta, papirni ubrusi su superiorniji od sušača ruku. U stvari, papirni ubrus za jednokratnu upotrebu je poželjan metod sušenja i može pomoći u poboljšanju adekvatnosti higijene ruku.

Ključna prednost higijene papirnih ubrusa je njegova efikasnost u uklanjanju bakterija iz ruku kroz trenje. Sušenje ruku je ključna komponenta higijene ruku i uvek se preporučuje najbolja praksa za pranje ruku u američkom CDC-u (Center for disease control and prevention).

Ponekad, međutim, nemate opciju kada je u pitanju sušenje ruku i morate koristiti ono što je na raspolaganju. Da li ste ikada razmišljali o čemu ste izloženi kada sušite ruke u toaletu? Nedavna studija ispitala je potencijal za mikrobiološku kontaminaciju iz različitih metoda sušenja ruku i rizika od disperzije mikroba u vazduhu. Ključni rezultati studije su rezimirani u sledećem video snimku.

Prema istraživanju, “Krvna kontaminacija u javnim sanitarnim blokovima je legitimna zabrinutost za javnost. Ovi nalazi jasno ukazuju na to da papirni ubrusi za ruke rasprostiru najmanje mikroba od ponuđenih načina sušenja ruku”.

Izvor: info.debgroup.com

Datum:

Šta je bolje: Papirni ubrusi ili sušači ruku?

papirni ubrusi

Ubrusi ili sušači za ruku? Sušači možda pozitivno utiču na ekologiju, ali ne i na vaše zdravlje.

Studija Univerziteta Lids pokazala je da sušači ruku, naročito noviji modeli, pomažu u širenju bacila u javnim toaletima. Kako bi simulirali kako se bakterije šire toaletima, naučnici su ruke ispitanika prekrili bezopasnim bakterijama, kakve se obično ne nalaze u toaletima.

Continue reading Šta je bolje: Papirni ubrusi ili sušači ruku?